لیست وکلا | کانون وکلای دادگستری استان یزد
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
کانون وکلای دادگستری استان یزد

لیست وکلا

شماره پروانه وکالت
 2482010001
شماره موبایل
 09131564323
شماره پروانه وکالت
 2493110002
شماره موبایل
 09123764044
شماره پروانه وکالت
 2487010033
شماره موبایل
 09126004399
شماره پروانه وکالت
 2484010025
شماره موبایل
 09133565527
شماره پروانه وکالت
 2488010015
شماره موبایل
 09122620774
شماره پروانه وکالت
 2498110009
شماره موبایل
 9176801375
شماره پروانه وکالت
 2494040002
شماره موبایل
 09137774535
شماره پروانه وکالت
 2495060002
شماره موبایل
 09122943474
شماره پروانه وکالت
 2491040003
شماره موبایل
 09128891367
شماره پروانه وکالت
 2497080004
شماره موبایل
 09134508348
شماره پروانه وکالت
 2493020006
شماره موبایل
 09127586408
شماره پروانه وکالت
 2456010002
شماره موبایل
 09131546535
شماره پروانه وکالت
 2493010023
شماره موبایل
 09138040326
شماره پروانه وکالت
 2496020002
شماره موبایل
 09131591829
شماره پروانه وکالت
 2492050001
شماره موبایل
 09121464523
شماره پروانه وکالت
 2491060013
شماره موبایل
 09125045594
شماره پروانه وکالت
 2485020001
شماره موبایل
 09124595580
شماره پروانه وکالت
 2479010001
شماره موبایل
 09131545450
شماره پروانه وکالت
 2492010023
شماره موبایل
 09158777530
شماره پروانه وکالت
 2498130003
شماره موبایل
 09132540030

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com